Council of all beings 8-6-2019

Het is een ritueel waarin je de beleving van het ecologische zelf kunt versterken. Je laat je antropocentrische kijk los en stelt je open voor niet-menselijke perspectieven. In de raad van alle wezens laten mensen zich uitkiezen door een wezen.