Add Your Heading Text Here

Screenshot 2022-09-27 at 20.18.13
Wij zijn een netwerk van vrouwen die allen op onze eigen manier werken aan gezonde landgemeenschappen. In de bijeenkomsten die wij organiseren staat onze innerlijke voeding en de verbinding die we voelen met onszelf, elkaar en onze leefomgeving centraal. Want hoe hard we in ‘de buitenwereld’ ook werken aan de maatschappelijk transities, zonder innerlijke worteling – een diep gevoel van verbondenheid – branden we op. Root to Rise is een plek waar we kunnen opladen, waar we elkaar helpen erachter te komen waar het stroomt. We ons gesteund weten en geïnspireerd raken.

Ons verlangen is om gaten in het levensweb, zoals verwoesting van ecosystemen en gevoelens van eenzaamheid en afgescheidenheid van natuur, te helen. Te kunnen weven. Te leren om de draagkracht en veerkracht in onszelf te optimaliseren, en deze capaciteit door te kunnen geven aan toekomstige generaties.
 

 

Add Your Heading Text Here

Before we can begin to redeem this crisis we need to trace that mindset and the paradigm that supports it to its roots: our sense of separation from our environment, our lack of awareness that we are all a part of one interdependent living organism that is our planet.

Llewellyn Vaughan-Lee in Spiritual Ecology: The Cry of the Earth