Council of all beings 8-6-2019

De raad van alle wezens komt voort uit het diepe ecologie werk van the Work That Reconnects. Diepe ecologie wordt ook wel gezien als een vorm van samenlevingstherapie, nodig om een begin te maken met het verdedigen van het leven op Aarde (Arne Naess). Het helpt mensen om hun plek te ervaren in het web van het leven. En het perspectief dat de mens boven al het andere leven staat los te laten. Joanna Macy en John Seed hebben dit ritueel samen vorm gegeven. In het boek Thinking Like a Mountain: Towards a Council of All Beings vind je hier een uitvoerige beschrijving van.

Het is een ritueel waarin je de beleving van het ecologische zelf kunt versterken. Je laat je antropocentrische kijk los en stelt je open voor niet-menselijke perspectieven. In de raad van alle wezens laten mensen zich uitkiezen door een wezen. Wij mogen spreken voor dit wezen, worden als het ware dit wezen. Een wezen dat gehoord wil worden en ervaringen deelt over het leven in deze tijd op Aarde. De wezens spreken tot de mens over wat zij nodig hebben om in volle waardigheid te kunnen leven. Zij geven de mens, die een relatief jonge levensvorm is op Aarde, ook een geschenk. Een geschenk dat voortkomt uit ieder wezens unieke levensvorm in het web van het leven. Dit ritueel versterkt het bewustzijn dat ons lot verbonden is met dat van alle wezens op Aarde. In deze blog vind je een weergave van de geschenken die een aantal wezens ons hebben gebracht tijdens een workshop die ik gaf in Leiden op 8-6-2019.

Beste mensen
Stelletje badgasten
Bofkonten

Het ene cadeau
Na het andere cadeau
Wordt in jullie schoot geworpen

En het klinkt misschien alsof ik jaloers ben
Maar dat ben ik niet

Ik wil jullie wel nog iets zeggen

Je kunt mij als zee
Ook gebruiken als spiegel
En dat kan je misschien helpen
Met de realisatie dat veranderen
Eigenlijk het meest natuurlijke is

Soms lijkt dat heel moeilijk
Soms lijkt dat onmogelijk
En krijg je een gevoel van onmacht ervan

Als dat nou zo is

Loop dan over de zandkorrels
Op het strand
Geniet van het licht van de zon
En spiegel jezelf in mijn oppervlak

Ik heb een blauw brilletje op
En dat geef ik jullie
Niet omdat het beter is
Dan welk brilletje ook

Maar om je te realiseren

Dat je zo kunt switchen
Naar een ander perspectief
Je kunt veranderen.

 

Een groet aan jullie van het mos

Simpel en uiterst primitieve levensvorm
Zo word ik omschreven
In die dikke boeken van jullie
Maar ik ben er al heel lang

Dus iets
Iets weet ik

Anders was ik
er al lang geweest

Geduld

Je kunt
Op heel veel manieren
Er zijn

Je kunt
Heel langzaam
Groeien

Van weinig leven
En dan toch
Je volle totale glorie
Van je wezen manifesteren

Die mogelijkheid wil ik jullie aanbieden
Onderzoek die

Zoals je het nu doet
Is niet de enige manier

Comments are closed.