Het Veerhuis

www.veerhuis.nl

gsgsSamen wortels slaan aan de oevers van de Waal
Onze eerste bijeenkomsten voorjaar 2019 vonden plaats bij het Veerhuis in Varik, aan de waal in West-Betuwe. We kwamen hier
terecht via een uitwisseling van diensten. Maria maakte voor ‘veerman’ Henry Mentink een video over zijn plan om
de hele Aarde op de Werelderfgoedlijst te krijgen en in ruil daarvoor kon ze gebruik maken van de ruimtes in het Veerhuis.
Toen wij een ruimte zochten om samen te komen en Root to Rise te ontwikkelen,
voelde deze plek voor ons allen erg passend.
 
Het Veerhuis

“Het is een kennis- en doe-huis voor de nieuwe economie en samenleving. Als uitgangspunt én einddoel ziet zij de
ontwikkeling van de mens en ‘die ene hele aarde’. De vormen die we creëren zijn dienend aan de ontwikkeling van de mens en het
helen
van de aarde. Zo dragen wij vanuit liefde en vertrouwen bij aan de ontwikkeling van een menselijke samenleving,
dat wil zeggen een
samenleving waarin mensen elkaar de ruimte  geven om zichzelf te ontwikkelen tot wie zij (willen) zijn én in goed
onderling
overleg elkaar voorzien in de basisbehoeften. Dit alles met respect voor de draagkracht en de mogelijkheden van de Aarde zelf.

Het Veerhuis is een ‘Broedplaets’ waar wij als dragende personen, de deelgenoten, experimenteren met nieuwe vormen
van samenwerken en samenleven om te ontdekken en te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Het Veerhuis is tegelijkertijd
een ‘Aanlegplaets’ waar iedereen welkom is en voor kortere of langere tijd mag zijn. Het Veerhuis is ook een Leerplaets waar je jezelf
kunt ontwikkelen tot een, wat wij zijn gaan noemen, samenlevingskunstenaar, een co-creator van een nieuwe economie en samenleving.
Tot slot is het Veerhuis ook een ‘Werkplaets’ van waaruit je samen met anderen je eigen ‘ding’ in de wereld kunt zetten om zo ook jouw
bijdrage te leveren aan een nieuwe economie en samenleving.”
 
Wij waren hier dus ons eerste jaar een aantal keer te vinden. We gingen op zoek naar onze gezamenlijke basis. We deelden over
waar we stonden, wat onze verlangens waren, deden een opstelling over ons gezamenlijk doel en raadpleegden het land.
En we stelden onszelf de vraag, klopt het dat we voor nu alleen vrouwen zijn?
 

(En geheel toevallig kregen we de eerste keer een loflied op het vrouwelijke
door aanwezige fotokunst van Pieter Kooistra)

 

Deze website geeft een antwoord op de antwoorden die we vonden,
hieronder delen we een fotoverslag van deze periode.

Voeding
Eén aspect willen we nog benadrukken, namelijk dat voeding centraal staat in alles dat we samen doen.
Elk (online) samenzijn,  elke bijeenkomst, richting we zo in dat we er in ons hart en ziel door gevoed worden.
 
En daar staat onderstaande foto, met het vergeet-me-nietje symbool voor.